Flat Preloader Icon

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Nedir?

Dijital dönüşüm danışmanlığı, markaların, işletmelerin gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurması ve dijital pazarda kendilerine yer edinmesini sağlamak amacıyla verilen rehberlik hizmetlerinin tümüdür. Dijital dönüşüm, bir işletmede ya da iş profilinde aktarılması mümkün olabilecek her şeyin dijital dünyaya aktarılması anlamına gelmektedir.

Yazılım ve teknoloji dünyasının gelişmesi hali hazırda pek çok sektörde değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur. Bu anlamda büyük küçük işletmeler, markalar, firmalar bu değişimlerden ciddi oranda etkilenmiştir. Dijital donanıma sahip yazılımlar “dijital teknoloji” olarak da tanımlanabilmektedir. Dijital donanıma sahip yazılım, değişim ve dönüşüm sürecinin en ufak parçalara ayrıldığı ve elektronik ortamda işlenerek, saklanabildiği anlamına gelmektedir.

Bilgi ve belgelerin, tüm faaliyetlerin dijital ortamlarda toparlanması işlemlerin daha kolay ve kontrol edilebilir şekilde ilerlemesini sağlamıştır. Bu sayede gerçekleştirilen işlemlerin süresi kısalmış ve hata payı da büyük oranda azalmıştır.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Bir iş modelinin dijital gelişmeler ve teknoloji sayesinde değer kazanmasını sağlamak adına dijital dönüşüm danışmanlığı tarafından gerçekleştirilen dijital faaliyetlerin tümü dijital dönüşüm olarak açıklanmaktadır. Dijital dünya gün geçtikçe daha fazla gelişmiş ve özen kazanmıştır.

Küreselleşen dünyada hızlı olmak ve zamanı verimli kullanmak oldukça önemlidir. Dijital dünyanın geçirdiği bu büyük değişim, iş süreçlerinin ve işlemlerin daha kolay ve anlaşılır olmasını sağlamış, daha hızlı ve verimli çalışma imkanı sağlamıştır. Bunun yanı sıra endüstri 4.0, yapay zeka gibi gelişmelerin ortaya çıkmasıyla işletmelerin 30 yıl önceki beklentileri ve günümüz şartları birbirinden oldukça farklı olmaktadır.

Dijital dönüşüm danışmanlığı hizmetinin ve dijital dönüşümün amacı, gelişen dünyanın imkanlarından faydalanmak, yapılan işi daha verimli hale getirebilmek ve bunu çok kısa bir zamanda yapabilmektir. Yeni gelişmeler işletmelerin görüşme ve toplantılar dahil her türlü faaliyetlerini, elektronik ortamlarda bilgisayar, telefon gibi araçlar sayesinde yapabilmelerini sağlamıştır.

Teknolojide ve dijital dünyada meydana gelen bu yenilikler özellikle büyük işletmelerde işlerin çok daha kolay halledilebilmesini sağlamış ve iş verimini artırmıştır. Dolayısıyla bu durum daha büyük kitlelere daha kısa bir sürede ulaşılabilmesinin de kapılarını aralamıştır.

Şirketler, işletmeler denilince meydana gelen bu değişimler daha farklı algılanabilmektedir. Ancak geçmişten günümüze kullanılan telefonların değişimi ya da sosyal mecraların yaygınlaşması bile dijital dönüşüme örnek olabilecek durumlardan bir tanesidir. Hatta bu durum geçmişten gelen alışveriş alışkanlıklarını bile değiştirmiş, online alışveriş oranlarında ciddi bir artış gözlemlenmiştir.

Rekabet piyasasının artması ve zamanı verimli kullanma isteği sadece işletmeleri değil tüm dünyayı daha hızlı olmaya yönlendirmiştir. Bu noktada online alışverişler, toplantılar, randevular, iş anlaşmaları çok daha tercih edilir hale gelmiştir. Özellikle pandemi sürecinin de yaşanmasıyla birlikte dijital teknolojide çok hızlı bir değişim meydana gelmiştir. Dolayısıyla markalar, şirketler de bu imkanlardan faydalanarak daha profesyonel bir ortamda faaliyet gösterebilmek adına dijital dönüşüm danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.

Dijital Dönüşüm Uzmanı Ne İş Yapar? Dijitalleşme Danışmanlığı

Dijital dönüşüm uzmanı, bir işletmenin ya da kurumun tüm aşamalarının dijital ortamlara aktarılmasından sorumlu kişilerdir. Bu bilgi aktarımı, öncelikle geçirilen pek çok farklı sürecin anlaşılabilmesini, kullanıcıların ve hedef kitlenin doğru analiz edilebilmesini sağlamaktadır. Bir sonraki aşamada ise elde edilen bilgiler dijital dünyaya uyum sağlayabilecek şekilde düzenlenmeli ve doğru aktarım sağlanmalıdır.

Dijital dönüşüm danışmanlığı hizmetinde olduğu gibi dijital dönüşüm uzmanlarının bazı sorumlulukları bulunmaktadır;

 • İşletmelerin ihtiyacı olan en doğru dijital dönüşüm sürecini belirlemek
 • İşletmelerin/kurumların dijital ortama aktarılması esnasında doğru teknolojiyi kullanabilmek
 • İşletmelerin hedeflediği dijital dönüşüm tasarruflarının gerçekleşmesini sağlamak
 • Dijital dönüşüm ile orantılı olarak verimliliğin ve kalitenin artırılması
 • Dijital dünyada yasalara uygun işler yapmak
 • Yeniliklere açık olmak
 • Dijital dünyadaki ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek
 • Olası yeniliklere kısa sürede ayak uydurabilmek, dijital dönüşüm uzmanının yerine getirmesi gereken görevleri arasındadır.

Dijital dönüşüm uzmanı olabilmek için mezun olunması gereken özel bir bölüm yoktur. Bu alanda pek çok farklı seviyede eğitim ve sertifika programı bulunmaktadır. İlgilenen kişiler kendi seviyelerine en uygun programa başvurarak eğitim alabilmektedir. Bunun yanı sıra dijital hizmet uzmanı olan kişilerin;

 • Analitik zekaya sahip
 • Yeni fikirler üretebilen
 • Gelişmelere açık
 • Teknolojiyi ve dijital dünyayı yakından takip edebilen ilgili kişilerden olması mesleki anlamda daha başarılı olmayı da sağlayacaktır.

Dijital Dönüşüm Stratejisi Nedir?

Dijital dönüşüm danışmanlığı ve dijital dönüşümle alakalı kavramlar, meslek grupları son dönemde oldukça yaygınlaşmıştır. Herhangi bir işin yapılış şekillerinin değiştirilmesi, verimliliğin artırılması ve hızlandırılması adına dijital ortamlarda gerçekleştirilen işlemlerin tümü dijital dönüşüm olarak tanımlanmaktadır.

Dijital strateji, gerçekleştirilen bu işlemlerin, yeniliklerin ve dijital dünyaya aktarımların sağlanması esnasında en doğru yolun izlenmesi ve doğru teknolojinin kullanılması anlamına gelmektedir. Yani bu sürecin en doğru ve en planlı şekilde yürütülmesi “dijital strateji” olarak tanımlanmaktadır.

Dijital Dönüşüm Süreci Nedir?

Dijital dönüşüm süreci bazı aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamaların gerçekleşmesi ve doğru şekilde uygulanması, projelerin daha fazla başarı elde edebilmesini sağlamaktadır. Dijital dönüşüm sürecinin aşamaları şöyledir;

 • Stratejilerin belirlenmesi
 • Belirlenen stratejiler için en uygun kadronun oluşturulması
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlanması
 • Verimin artırılması ve maliyetin azaltılması dijital dönüşüm sürecinin tamamını oluşturmaktadır.

Bu süreçler dijital dönüşüm danışmanlığı ve dijital dönüşüm uzmanları tarafından yakından takip edilmekte olup, doğru yöntemler uygulandığı taktirde başarıya ulaşmama ihtimali yoktur.

Şirketlerde Dijital Dönüşüm Süreci Nedir?

Dijital dönüşüm sadece teknoloji alanında yapılan yatırımlar ve gelişmeler olarak değerlendirilmemelidir. Yönetim danışmanlığından başlayan bu süreç dijitalleşme ile devam etmektedir. Öncelikle şirket stratejisi ve kuruluş amacı tespit edilmeli ve buna uygun bir hizmet politikası belirlenmelidir.

Doğru stratejinin belirlenmesiyle dijital dönüşüm danışmanlığı sayesinde başarılı olmak ve kısa sürede hedeflerin gerçekleştirilmesi çok daha mümkün olacaktır. Bu nedenle özellikle gelişen dünyada danışmanlık hizmetleri almak oldukça profesyonel ve doğru bir yaklaşım olacaktır.

Dijital Dönüşüm Aşamaları

Dijital dönüşüm çok genel anlamda 4 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar sırasıyla;

 1. Dijital dönüşümün ve gerekli adımların planlanması
 2. Dijital dönüşümün test edilmesi
 3. Dijital dönüşüm stratejilerinin uygulanması
 4. Uygulanan stratejilerin değerlendirilmesi ve rapor edilmesi, şeklinde devam etmektedir.

Öncelikle marka ya da işletme için en doğru strateji belirlenmeli ve süreç en doğru ve en profesyonel şekilde ilerletilmelidir. Bu süreç, dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti veren kişiler ya da şirketler tarafından yakından takip edilmelidir.

Dijital Medya ve Pazarlama Bölümü Nedir?

Dijital medya ve pazarlama bölümü, değişen teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkmış yeni eğitim alanlarından birisidir. Bilinen pazarlama yöntemlerinin dijitalleşme süreciyle değişmesi ve özellikle sosyal mecraların dijital pazarlamaya olan katkıları göz önünde bulundurularak tercih edilen bölümler arasındadır.

Bu alanda, e-ticaret, Google ADS, SEO, mobil pazarlama, web tasarım, grafik tasarım gibi alanlarda eğitim verilmekte ve dijital dönüşüm dünyasına uygun kişiler yetiştirilmektedir. Dijital medya ve pazarlama bölümü, önlisans alanında 2 yıllık bir eğitim hizmeti vermektedir. Bu bölümden mezun olan kişiler gerekli mesleki yeterliliğe sahip olduğu taktirde dijital dönüşüm danışmanlığı, sosyal medya uzmanlığı gibi alanlarda çalışabilmektedirler.

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Maaşları

Dijital dönüşüm danışmanlığı maaşları oldukça merak edilen konulardan bir tanesidir. Ancak alınacak ücret iş tecrübesine ve hizmet verilen işletmenin büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebildiğinden bu konuda net bir bilgi bulunmamaktadır.

  Dijital Dönüşüm Danışmanlığı İle Benzer Yazılar

  Web siteniz  ile kitlenizi bir araya getirmek veya kitlenize ulaşabilmek için SEO mükemmel bir stratejidir.  Her sene Google web sitelerdeki deneyimi arttırmak adına arama algoritmalarını güncellenmektedir.  Sürekli güncellenen bir arama algoritmasında rakiplerinizle nasıl 2023 yılında baş edeceğinizi düşünüyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz. Google’ı Anlamak Google’ın asıl amacı kullanıcıları doğru, verimli ve güvenilir bir içerik sunan web […]

  Tufan Acar

  Kendi online mağazanız olmadan ortak bir satıcı ile anlaşma sağlayarak onun sitesinde mağaza kiralayıp kazanç elde etmek sizlerinde hoşuna gitmez miydi? Dijital pazarlamada e-ticaret sitelerinin çoğunlukla tercih etmiş olduğu Affiliate Marketing ile ilgili tüm detayları bu yazımızda sizlerle paylaşıyor olacağız. Affiliate Marketing Nedir? Affiliate Marketing, Türkçe karşılığı “Bağlı Pazarlama” olarak geçen pazarlama sistemidir. En basit […]

  Gizem Sayan

  Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Nedir? Dijital dönüşüm danışmanlığı, markaların, işletmelerin gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurması ve dijital pazarda kendilerine yer edinmesini sağlamak amacıyla verilen rehberlik hizmetlerinin tümüdür. Dijital dönüşüm, bir işletmede ya da iş profilinde aktarılması mümkün olabilecek her şeyin dijital dünyaya aktarılması anlamına gelmektedir. Yazılım ve teknoloji dünyasının gelişmesi hali hazırda pek çok sektörde […]

  Tolgahan Öz