Flat Preloader Icon

Şirket CFO’muzun Haber Türk Röportajı

Webtures, arama motoru optimizasyonu, yani SEO başta olmak üzere dijital pazarlama hizmetleri veren bir ajanstır. Anlam itibariyle, Web Ventures (Web Girişimleri) kelimelerinin birleşiminden türetilerek oluşturulmuştur. Bu sebeple, ana odağımız, kuruluş yıllarından itibaren vizyonunu markasına paralel bir şekilde belirleyerek girişimcilik dünyasına katkı sağlamaya yöneliktir.

Webtures Kuruluş Hikayesi?

Kaan Gülten’in aktif SEO uzmanı olarak çalıştığı şirketten istifa ederek 7.000 TL sermaye ile 2011 yılında kuruluşu gerçekleşen, şu anda A.Ş. olarak yoluna 35 kişilik ekiple devam eden bir şirkettir.

webtures-gazete

Webtures’ın başarısının sırrı nedir?

Webtures’ın, geliştirdiği yaratıcı pazarlama stratejileri ile dijitalin gücünü kullanarak on binlerce kişiye çok kısa sürede ulaşması büyümesinde büyük önem arz eder. Ancak her girişim için şu söylenebilir ki, tek bir kriter hiçbir girişimi kesinlikle başarıya götüremez. Yönetimin adaletli ve zekice yapılabilmesi, yetenekli ve yeniliğe açık bir ekibin olması, hizmetlerin kalitesini sürekli olarak arttırabiliyor olması, marka ve hizmetlerin doğru konumlandırılabilmesi, ekibe düzenli eğitimlerin verilmesi, satış sonrası müşteri iletişiminin kuvvetli ve memnuniyetin tam olması, karlılık odaklı şirketin kendisine yatırım yapabiliyor olması gibi sayılabilecek onlarca kriterin kusursuz bileşimi ile zaten başarı çok kolay gelebilmektedir.

Ulaşılan kullanıcı/müşteri sayısı?

6 yıllık geçmişi boyunca toplamda 4.000’den fazla firmaya hizmet sağlanmıştır. Aktif olarak yönetilen müşteri sayısını ticari bilgi gizliliği sebebiyle maalesef belirtemiyoruz.

Güncel değerleme tutarı?

Şirketin büyüme stratejisi gereği herhangi bir yatırım beklentisi ve görüşme süreci olmadığından şirketin değerleme çalışmaları yapılmamıştır. Ancak ciro, karlılık, büyüme hızı, şirkete ait araç ve gayrimenkuller üzerinden hesaplanırsa 10 milyon dolar civarında bir değerlemeye sahip olmaktadır. Ancak Kaan Gülten’in beslediği sevgi referans alınarak onun gözünden bir değer biçilecek olursa bu rakamın çok daha üzerinde bir rakam telaffuz edilebilir 🙂

 Alınan toplam yatırım?

Şirkete şu ana kadar herhangi bir yatırım alınmamıştır. Bu durumu itibariyle de aslında Türkiye’de tam bir girişimcilik örneğidir Webtures.

Gelecek hedefleri?

Özellikle şirket CEO’su Kaan Bey oldukça vizyoner bir iş adamıdır. Bu beraberinde tüm ekibin de aslında hayallerinin gerçekleşebileceği bir ortamı da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla ekip oldukça üretken bir şekilde, birçok yeniliği çok hızlı uygulamaya geçirebiliyor. Gelecek hedefleri arasında, Dünya’nın birçok ülkesinde aktif hizmet vermek, ülkemizde ise dijital pazarlama ile hizmet ihracatı sağlayarak istihdam açığını azaltmaya yönelik eğitimler düzenlemek bulunmaktadır.

 Rakipler?

Yerli olarak, yakın büyüklükte 7 – 8, orta ölçekte 100 lerce sayılabilir. Ancak uzman sayısı itibariyle kıyaslanacak olursa en yakın rakibi dörtte bir oranlarında kalmaktadır. Global rakipleri açısından rekabetin çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Kurulum aşamasında karşılaşılan zorluklar?

Kurulum aşamasında çok büyük bir zorluk olmasa da, büyüme aşamasında birçok kez hedef olması sebebiyle ciddi zorlu dönemler atlatmıştır. Webtures’ın yaşadığı en büyük sorun, ülkemizde dijital pazarlama odağında uzmanlığın yeterli seviyede olmamasından dolayı büyüme hızıyla doğan istihdamın istenilen seviyelerde karşılanamamış olmasıydı. Bu soruna, kendi eğitim hizmetlerimiz, seminer ve konferanslar, kitaplar, eğitim videoları ve ihtiyacın üstünde uzmanla çalışarak büyüme sürecinde yaşanabilecek sorunların önlemi alınmıştır.

Var ise girişimcilere tavsiyeler?

Özellikle Kaan Gülten’in sosyal medya hesapları ve sitesi üzerinden girişimcilere yönelik güncel konularla ilgili çok fazla tavsiyede bulunduğunu söyleyebilirim. Ancak bu röportaja özel en önemli tavsiyesini paylaşmak istersem, “Bir hizmetin veya ürünün her zaman daha iyisi vardır, daha iyisini yaptıkça en iyisine ulaşacak ve başarıyı beraberinde yakalayacaksınız.”

 Webtures’nın hedef yurt dışı pazarları?

Yurt dışı markalar açısından dijital pazarlama maliyetleri ülkemize göre 3 – 4 kat daha yüksek seviyelerdedir. Buna bir de kur farkını kattığımızda hizmet ihracatının ülkemize kıyasla karlılık seviyesinde kıyaslanamaz ölçekte fazla olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle SEO alanında 2 kitap yazarak 52.000 adet satış başarısı elde etmek ve 4.000 den fazla aktif hizmet vermiş olmak, yurtdışı piyasasındaki birçok ajansın deneyiminin bile üstünde olmaktadır. Bu sebeple Türkiye’deki tüm bilgi birikimimizi iyi aktarabildiğimiz sürece Webtures’ın yurt dışı pazarlarda kısa sürede başarı yakalayacağını söyleyebiliriz.

 Global ve yerel rakipleri kısa bir durum karşılaştırması?

Global ve yerelde müşterinin beklentileri ve çalışma şekilleri farklılıkları doğal olarak ajansların hizmet verme şekillerine de yansımaktadır. Yerelde daha başarı odaklı bir performans ölçümü yapılırken, globalde daha çok harcanılan emeğe göre bir hizmet değeri oluşmaktadır. Arama alışkanlıklarının, reklamlı sonuçlarla organik sonuçların ayrımının farkındalığı gibi birçok tüketici alışkanlığı değişkenlik gösterdiğinden, dijital pazarlama hizmetlerinin pazarlanması ve uygulanması da büyük ölçüde farklılıklar göstermektedir. Bu sebeple rakiplerden çok, piyasa şartları daha fazla dikkate alınması gereken bir konu haline geliyor.

Sektörün mevcut durumu?

Dijital pazarlama Türkiye’de e-ticaret pazarı ile birlikte büyüyen bir sektör. Bu sebeple güncel e-ticaret kapasitesine oranla dijital pazarlama oldukça iyi seviyelerde olsa da, önümüzdeki yıllarda beklenen e-ticaret büyümesinin gerçekleşmesiyle dijital pazarlama sektörünün de 3 – 5 katına çıkacağını söyleyebiliriz.

Halka açılma planları var mı?

Geçtiğimiz ay bununla ilgili ilk adımları atmaya başladık. Sektörde çok sayıda takipçimiz ve sevenimiz olduğu için aslında global bir yatırım almaktansa, halka açılarak herkesin bütçesi kadar sevdikleri bir girişimin ortağı olabilmesi ihtimali bize ve bu konuyu konuştuğumuz kişilere çok sıcak geldi. Yani aslında sadece bir ticari kazanç olarak değil, insanlarla ortak olarak aynı amaca ve değere birlikte hareket etmek adına en doğru stratejinin halka açılmak olduğunu düşünüyoruz.

Hedef kullanıcı kitlesi?

Hizmetlerimizin hedef kullanıcı kitlesi, aslında genel olarak internetten müşteri bulma ihtimali olan herkes ve her proje diyebiliriz. Ancak biraz daha spesifik tanımlamalar yapmak gerekirse, e-ticaret sitesi sahipleri, start uplar, şirketlerin e-ticaret müdürleri, dijital pazarlama müdürleri konumundaki yetkilileri diyebiliriz.

Webtures ekibi kaç kişi?

Şu an ekibimiz 35 uzmandan oluşuyor. En seçkin ve donanımlı kişilerle hizmet kalitesinin neredeyse aylık revizelerle sürekli iyileştiriyoruz. Geçmiş aylardaki büyüme grafiğimiz incelendiğinde önümüzdeki her 3 ayda yeni 1 uzmanın ekibe dahil olma beklentisi ortaya çıkmaktadır.

Silikon vadisi hedefleri var mı?

Şirketin ürün ve hizmetlerinin oluşturduğu ticari katma değer hızlı büyümemizi sağlayan en önemli konulardan birisidir. Ancak planladığımız çalışmalar arasında dünya çapında dijital pazarlama hizmet merkezi olabilecek projemiz için Silikon Vadisi hedeflerimiz arasında. Bu süreci şekillendirecek en önemli konu projenin yazılım mimarisinin netleşmesidir. Akabinde sürecin gerçekleşmesi ve büyütülmesiyle ilgili global pazarlarda aktif olmak için adımlar atacağız.

Türkiye girişimcilik ekosisteminin eksiklikleri ve zayıf noktaları neler?

Türkiye girişimcilik ekosisteminin en büyük sorunu, girişim fikir ve projelerinin önünün açılmaması. Büyük ölçüde yatırım fonları veya girişim destek oluşumları, ağır anlaşmaları itibariyle girişimi ve girişimciyi esir alacak konuma gelebiliyor. Beklentilerin yatırım ve yatırımcı olmak üzere, her iki tarafta da gelir modeline odaklanması, değer üreten projeler yerine ticari ağırlıkta projelerin çıkmasına sebep oluyor. Birçok girişimcilik platformunda Kaan Gülten başta olmak üzere ekibimizdeki uzman arkadaşlarımız girişimcilere mentorluk desteği vermektedir. Elde edilen tüm bilgiler ışığında, Türkiye’nin yeterli zeka, yetenek, yazılım, tasarım gibi projelerin tüm bireysel ihtiyaçlarını karşılayabilen girişimcileri olduğu çok net görülüyor. Ancak girişimler kimse tarafından duyulmazsa kendi içinde bir değer olması bir anlam ifade etmiyor. Buradan yola çıkarak da Webtures olarak Dijital Melek Yatırımcılık projesini hayata geçirdik. Seçtiğimiz girişimlerden 3 tanesine tamamen melek; yani hiçbir hisse talep etmeden, dijital pazarlama faaliyetlerini 1 yıllık biz üstleniyoruz.

Ekosistemde daha iyi olmasını umduğunuz unsurlar varsa nelerdir?

Başta da belirttiğimiz gibi: Girişimcilik, her alana el atmayı ve her konuyu iyileştirmeyi gerektiren 360 derece ilgi isteyen bir süreç. Dolayısıyla girişimciler büyüdükçe profesyonelleşerek kurumsal bir yapıya geçene kadar, satış, muhasebe, iletişim, pazarlama, kalite, memnuniyet, tasarım, yazılım, toplantılar vs. gibi olabilecek onlarca alanı en iyisini gerçekleştirmek üzere yönetebilmeliler. Tabi bunların hepsi bir süreç ve gerçekten Türkiye’de sıfırdan özellikle yatırımsız başarıya ulaşan girişimlerin sayısının azlığı bu konudaki liderliğin yapılmasını ve örnek alınmasını zorlaştırıyor. Türkiye’de girişimcilik ekosistemi için en büyük ihtiyaç, girişimcileri tüm bu süreçlerle ilgili 360 derece saran bir eğitim sisteminin ve mentorluğun sağlanabilmesi. En basiti üniversitelerde girişimcilik derslerini KPSS ile kazanan hocalar değil gerçek girişimciler anlatmalı!

  Şirket CFO’muzun Haber Türk Röportajı İle Benzer Yazılar

  Yönetim danışmanlığı, büyük şirketlerin ya da işletmelerin iş verimlerini ve performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmak üzere hizmet veren bir uygulamadır. Danışmanlık hizmeti, organizasyon ve yönetim alanlarında işletmelerin sorunlarını çözmek ve gelişmelerini sağlamak amacıyla, alanında uzman ve bağımsız kişiler tarafından sunulmaktadır. Yönetim danışmanlıkları firmalara, işletmelere belirli ve düzenli bir sistem kurulmasını sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. İşletmeler, kendi […]

  webtures

  Yeni bir yazılım projesinin yönetimini devralmak üzere olan bir proje yöneticisisiniz ve tek almanız gereken tek sayfalık bir belgedir. Tanıdık geliyor mu? Hepimiz bunu yaşadık, ancak ürününüzü daha iyi tanımak için atabileceğiniz birkaç kolay adım var. Daha bilinçli kararlar vermenize, riskleri daha iyi yönetmenize ve ekibinizin, projenizin ve ürününüzün başarısı üzerinde daha büyük bir etkiye […]

  Kaan Gülten

  Uzun süredir firmalar devlet tarafından desteklenerek çok çeşitli yatırımlarını şekillendirerek hayata geçirir. Yatırım teşvik adı altında gerçekleştirilen bu mali destek, devletin kalkınma planları kapsamında değerlendirilir. Firmalar için birbirinden farklı teşvik sistemleri belirlenir ve beklentiler doğrultusunda çeşitli hedeflemeler yapılır. Belirlenen hedeflerin yakalanması amacıyla birbirinden farklı araçlar kullanılır. Bu araçların her biri yatırım teşvik adıyla ifade edilir. […]

  Kaan Gülten