Flat Preloader Icon

KVKK Danışmanlığı Nedir? Nasıl Olunur?

KVKK Danışmanlığı

KVKK yani “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 7 Nisan 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bununla beraber pek çok kurum, teknik tedbir hususunda öneriler almak istemişlerdir. KVKK Danışmanlığı kapsamında hizmet veren firmalar ile iletişime geçerek süreçle ilgili detaylar hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Ayrıca kişisel verilerin korunması ile ilgili her ihtiyaca yönelik danışmanlık hizmetleri de alınabilmektedir.

KVKK Danışmanlık hizmeti almak isteyen pek çok şirket, sürecin tüm detaylarını öğrenmek için bilgilendirme almak istemektedir. Bilgilendirmenin yeterli gelmediği durumlarda ya da kişisel verilen korunması kanunu kapsamında, şirketlerin çözüm önerilerine ihtiyaç duyması halinde danışmanlık hizmeti alınabilmektedir. Teknik, idari ve teknolojik danışmanlık ihtiyaçlarında her türlü çözüm önerisi ve destek alınabilmektedir.

KVKK Danışmanlığı Nedir?

KVKK Danışmanlığı, kanun kapsamında şirketlerin ihtiyaçlarına göre çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler gerek bilgilendirme ve veri yönetimi, gerek farkındalık eğitimleri, gerekse çeşitli analiz ve çözüm önerileri olabilmektedir. Danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen şirketler için adım adım iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu iyileştirmeler kanun açısından şirketin eksiklikleri ve kanuna uyarlama işlemleri için yapılan analiz raporlarıdır. Sunulan raporlarla beraber, şirketlerin yapması gereken her şey belirtilmektedir.

KVKK Danışmanlığı alan şirketler, kanuna uyulmaması durumunda şirketin ödemekle yükümlü olduğu para cezaları hakkında bilgilendirmeler yapmaktadır. Uyum göstermeme karşılığında verilen idari para cezalarına karşı tedbir alınması gerekmektedir. Bu da danışmanlık kapsamında bazı eğitimlerle verilmektedir. Bunun yanı sıra şirketin bir de altyapı çalışması yapması gerekmektedir. Danışmanlık ise tüm bu hizmetlerin çok daha kapsamlı olarak verilmesini sağlamaktadır.

Kanunun amacı öncelik olarak kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır. Kişisel veriler; yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, medeni hali, araba plakası, telefon numarası, kimlik bilgileri, parti üyelikleri vs. gibi kişiye ait her türlü bilgidir. Dolayısıyla güvenlik tedbiri gibi herhangi bir durum için bu verileri işleyen (depolayan, kaydeden, muhafaza eden vs.) şirketlerin kanun kapsamında hukuka karşı dürüst olmak amacıyla yapması gereken işlemler bulunmaktadır.

KVKK kapsamında eksiklikleri bulunan şirketler için birtakım idari para cezaları bulunmaktadır. Kanun yükümlülüklerine aykırılık gösteren ve birtakım kararları yerine getirmeyen şirketler için farklı şekillerde idari para cezaları kesilmektedir. İhlal edilen veri başına kesilen cezaların tutarı 5 bin TL ile 1 milyon TL’ye kadar farklılık gösterebilmektedir.

KVKK Danışmanı Nedir?

Şirketlerin uymak zorunda olduğu kurallar hakkında bilgi veren ve şirketin uyum altyapısını hazırlayan kişilere KVKK Danışmanı denmektedir. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında kanuna uyum için yapılması gereken düzenlemeler vardır. Bu düzenlemeler bazı prosedürleri gerektirebilmektedir. Haliyle hukuk ve insan kaynakları alanında uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanlarda uzman, danışanlarını bilgilendirme ve çözüm önerileri hazırlama yetisine sahip insanlardan yardım ve destek alınması önemlidir.

KVKK Danışmanı, kanun gereği usul ve esasları düzenlemektedir. Kanun öncesinde özel ve kamu kuruluşları, kişinin özel bilgilerini 3. Kişilerle paylaşma hakkına sahip olmaktaydı. Bu durum kişinin özel hayatını zedeleyebildiği gibi veri sahibinin onayı olmadığı halde istemediği bilgilerin paylaşılmasını sağlamaktaydı. Ancak kanun kapsamında kişi temel hak ve özgürlükler esas alınarak, özel ve kamu kuruluşlarının işledikleri kişisel veriler hakkında tahakkümü kalmamıştır.

Kanun sonrasında şirketlerde işlenen kişisel veriler, denetim altına alınmıştır. Şirketler şeffaflık ilkesinde hareket etmeye ve işledikleri verilerin hesabını verebileceği duruma gelmişlerdir. Veri güvenliği sağlanarak kişisel haklar korunma altına alınmaktadır. Kanun kapsamında “Açık Rıza” olarak belirtilen ve kanunda öngörülen şekilde verilerin işlenmesi gereklilik kazanmıştır. KVKK Danışmanlığı hizmetlerinden biri de Açık Rıza süreçlerinin yönetilmesi işlemidir.

KVKK Danışmanlığı Nasıl Yapılır?

Tüm şirketler için oldukça önemli bir yeri olan verilerin korunabilmesi ve saklanabilmesi gerekmektedir. Bu hususta da hem işin sürekliliğinin artması hem de şirket güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken durumlar bulunmaktadır. Bu noktada idari, teknik ve teknoloji tedbirleri alınması gerektiğinden bu alanda bilgi sahibi kişilerden yardım alınması gerekmektedir. KVKK Danışmanlığı yapmak için gerekli tüm bilgi birikimine sahip olunması gerekmektedir.

KVKK süreci, hukuki işlemleri ve teknik danışmanlık için farklı çalışmalar yapılmaktadır. Bu nedenle verilen danışmanlık hizmetinin bu 3 temel noktada etkili olmasına dikkat edilmelidir. Danışmanlık hizmeti bu şekilde 3 aşamalı olarak yapılmaktadır.

Hukuk alanında profesyonel niteliğiniz varsa hukuki işlemler konusunda danışmanlık yapabilirsiniz. Kanun neticesinde gerekli hukuki politikaların oluşturulması ve bazı hukuki analizler yapılması gerekmektedir. Bu nedenle hukuk alanında uzman danışmanlar tercih edilmektedir.

Süreç danışmanlığı ise hukuk alanında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yapılmaktadır. Sürecin işleyişi ile ilgili gerekli planlar çıkarılmaktadır. Genel olarak gerçekleştirilecek tüm çalışmaların tasarlandığı, teknik ihtiyaçların analiz ve tespit işlemleri hazırlanmaktadır. Kısaca sürecin tüm işleyişi ile ilgili planlı tasarımlar ve analizlerin yapıldığı kısımdır. Önemli bir çalışma olduğundan donanımlı ve tecrübe sahibi danışmanlarla çalışılması gerekmektedir.

Son olarak teknik danışmanlık ise tüm süreç için tamamlayıcı bir hizmet olmaktadır. Hazırlanan ilke ve politikaların otomasyonlarının yapıldığı bir safhadır. Teknik anlamda bilgi birikime sahip uzman kişilerin tercih edilmesi büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir veri sızması durumunda alınması gereken tüm tedbirlerin alınmış olması gerektiğinden KVKK Danışmanlığı hizmeti alırken donanımlı firmaların tercih edilmesi gerekmektedir.

KVKK Hizmeti Veren Firmalar Ne Gibi Çalışmalar Yapar?

 • KVKK uyum eksiklikleri tespit edilir.
 • İş süreçleri analiz edilir ve şirketlere gerekli eğitimler verilir.
 • Hukuki tedbirler kapsamında, Açık Rıza formları ve aydınlatma metinleri hazırlanır.
 • Disiplin yönetmelikleri kurumsal iletişim politikaları ve veri güvenliği politikaları hazırlanır.
 • Kişisel Veri Envanteri ve İmha Politikası hazırlanır.
 • VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) işlemlerinin tamamlanması sağlanır.
 • Şirketler için farkındalık eğitimleri verilir.
 • Teknik tedbirler kapsamında, yedekleme, veri maskeleme ve şifreleme işlemleri yapılır.
 • Yetki motrisi ve yetki kontrolü işlemleri yapılır.
 • Saldırı tespit etme ve önleme sistemleri kurulur.
 • Mevzuata uygun olarak teknik tedbirler alınır ve ağ güvenliği sağlanır.
 • Kullanıcı hesap yönetim işlemleri ve erişim loğları tanımlanır.
 • Veri kaybı önleme yazılımları hazırlanır, sızma testi yapılır.
 • Network sistemleri yapılandırma işlemi yapılır.
 • Olası felaket senaryoları hazırlanır.
 • Firewall güncelliği sağlanır.

KVKK Danışmanı Nasıl Olunur?

KVKK Danışmanlığı eğitimi alınarak danışman olunabilmektedir. Online ya da yüz yüze olmak üzere çeşitli danışmanlık eğitimleri bulunmaktadır. Bu eğitimin tamamlanmasının ardından alınacak sertifika ile danışmanlık hizmeti verilebilmektedir. Danışmanlık hizmeti almak isteyen şirketler için genel olarak hukuki ve teknik anlamda kendini geliştirebilmiş kişiler tercih edilmektedir. Ayrıca KVKK konusunda donanım sahibi olan yetkin kişiler tercih edilmektedir.

KVKK süreçleri hakkında detaylı olarak verilen bir eğitimin ardından iş ilanlarından danışmanlık başvuruları yapılabilmektedir. KVKK Danışmanlığı eğitimi için genellikle hukuk müşavirleri ve avukatlar, insan kaynakları yöneticileri ve İK çalışanları katılmaktadır. Bunun yanı sıra halkla ilişkiler bölüm yöneticileri ve çalışanları, bilgi işlem yöneticileri ve çalışanları vs. gibi pek çok kişi eğitim alabilmektedir. Bir yetkinlik olması şartı bulunmamaktadır. Bu eğitimleri kanun hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes alabilmektedir.

KVKK Danışmanlığı Sertifikası

KVKK Danışmanlığı sertifikası, KVKK alanında eğitim verilen kuruluşlardan, eğitim sonrası alınan sertifikadır. Bu sertifika olmadan danışmanlık yapılması mümkün değildir. Uzmanlık alanlarına yakınlık derecesine göre CV belgelerine koymak üzere pek çok insan sertifika almaktadır. İş mülakatlarında bir adım önde olmak isteyenler veya kariyerinde olumlu bir etkisinin olabileceğini düşünenler bu sertifikayı almaktadır. KVKK Danışmanlığı hizmeti için alınan ücretler ise anlaşma yapılan şirketlere göre değişiklik göstermektedir.

  KVKK Danışmanlığı Nedir? Nasıl Olunur? İle Benzer Yazılar

    Dijital, her geçen gün hızla hayatımızda daha büyük yer kaplamaktadır. Neredeyse her gün yeni bir trend çıkıyor. O trendi yakalayıp hızla içerik üretmenin, zamanı yönetmenin kimi zaman çok zorlu olduğu kesin. Bu hıza ayak uydurmanın birçok püf noktası bulunmaktadır. Aşağıda hepsini sizin için sıraladık; Sosyal Medya Yönetimi Nedir? Sosyal medya yönetimi, bireylerin ve işletmelerin […]

  Sema Koca

    Günümüzde artık en çok tercih edilen iletişim platformları arasında Youtube yer almaktadır. Neredeyse çoğu platforma göre milyonlarca trafik elde etmekte. İnsanların artık görselliğe yönelmesi uzun yazıları okumaktan kaçınması ile birlikte Youtube bir popüler kültür haline geldi. Bununla birlikte de reklamcılık burayda evrildi. Youtube Reklamcılığı Nedir? Youtube reklamcılığı, markaların bilinirliklerini arttırmak, hedef kitlelerine daha rahat […]

  Damla Kütük

  Herkese merhaba! Bu yazımda Google Analytics nedir? sorusundan başlayarak Google Analytics 4 güncellemesine kadar Analytics hakkında detaylı bir kullanım rehberi oluşturmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere Google Analytics 4 güncellemesi de geldi ve bununla birlikte Universal Analytics Temmuz 2023’ten itibaren kullanımdan kaldırılacak. Universal Analytics ile Google Analytics 4 karşılaştırması da yaparak nelerin değiştiğini bir inceleyelim derim. Hazırsanız […]

  webtures